Sahypamyza hoş geldiňiz.

“Camo” çap edilen dişli operator sumkasy

Gysga düşündiriş:

Bu köp maksatly harby sumka, giň ýaýran wezipeler üçin çeňňek önümlerini giňeldýär.Bu dişli operatoryň sumkasy, iň ýokary derejeli Y web bilen häsiýetlendirilýär, açyk programmalar we gaýyş ýükleri üçin gowy işleýär.
Agyr gaýyşlar dürli açyk enjamlaryňyzy götermäge kömek edýär, ýassykly arka bolsa hereketiň hemme wagtynda ýadawlygy peseldýär.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Jikme-jik düşündiriş

.Esasy material: 600D suw geçirmeýän kamo Oksford
.Ölçegi: L * W * H 25x23x45cm.göwrümi: 30L
.3D kamuflaage köp funksiýaly sumka, howa akymynyň arka tarapy bilen döwülmegine garşy, Oksford suw geçirmeýän örtük we asma sistema.
.Nusga saýlamasy: Jeňňel sanly kamosy, CP sanly kamosy, çöl sanly kamosy, çöl kamosy, ACU kamuflaagey, jeňňel kamuflaagey, gara, goşun ýaşyl, gara reňkli.
.Gurluşlary: noutbuk torbasy, tor jübüsi bilen esasy bölüm.mulitfunciton jübüleri bilen içindäki halta halta.berk asma ulgamy, arka we egin gaýyşlary, ýokary hilli zolaklar we toklar üçin amatly howa akymy.
.Esasy maksat: gündelik sumka, sumka münmek, syýahat sumkasy, taktiki sumka


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň