Sahypamyza hoş geldiňiz.

Giňeldilýän Guramaçy sumka bölek haltalary

Gysga düşündiriş:

Giňeldilip bilinýän guramaçy sumka, suw geçirmeýän ýokary dykyzlykly Oksford, uly göwrümli 35L, takmynan 15L halta, arka tarapdan howa dem alyş ulgamy, dürli zatlaryň saklanyşyny klassifikasiýa etmek üçin köp halta dizaýny.marka esbaplary, hil kepilligi bilen SBS zipleri.
Noutbuk, geýim, açyk enjamlar, dargadylan ownuk zatlar aňsat tertipli.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Jikme-jik düşündiriş

.Material 600D PVC we quakkard PVX, asma çap edilen egirme
.Ölçegi: 42x23x48cm 17''L x 9''W x 19''H agramy: 1,2 kg
.Içerki ammar ýerini 50L we howa bilen dem alýan arka paneli rahatlygy, howa akymyny üpjün edýär
.Noutbuk, geýim, açyk enjamlar, dargadylan ownuk zatlar üçin goşmaça bölüm
.Doly örtülen, konturly egin gaýyşlar
.Yzky zip bölümi, çalt münmek üçin ýokarky pvc arassa halta
.Bagükleri düzetmek üçin ýörite bölek bilen yzyna gaýdyň
.Güýçli gubka tutawajy
.Içindäki esasy bölüm, labtop jübüsi, unbrella üçin tertipli jübüler we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň