Sahypamyza hoş geldiňiz.

Poli pagta howpsuzlygy formalary

Gysga düşündiriş:

Umuman, pagtanyň dem alýan rahatlygy, hemişelik metbugat gutarnykly bölümi emläk, howpsuzlyk ýa-da zawod we ş.m. ulanylýar, kompaniýanyň has oňyn keşbini döredip, pudagyň jebisligini ýokarlandyryp biler.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Jikme-jik düşündiriş

.Esasy material: Oksfordda 600D suwdan goraýan kamo
.Ölçegi: L * W * H 33x18x46 sm.göwrümi: 46L
.Molle ulgamy bilen üpjün edilen dişli enjamlar we zerur esbaplar üçin doly ýer, ekskursiýalara ýa-da harby ýerleşdirişlere ýeterlik derejede berk we berk.
sahy Molle gabat gelýän web platformasy, ähli garnituralaryňyzy aňsat saklaýar.
.Jübüt web tutawajy, ýokary we gapdal paneli, şeýle hem web asma syetemleri bilen ýeterlik derejede ygtybarly we ygtybarly. Pyýada gezelençde hiç hili hereketiň we goşmaça sesiň bolmazlygyny üpjün etmek üçin gapdal we aşaky çelek berkidilen ulgam bilen.
.Nyşanlary ýapmak üçin öňdäki paneldäki “Velcro” dizaýny.noutbuk halta we tertipli jübüler bilen bölümiň içindäki sumka.
.Arkaýynlyk we bufer kuwwaty bilen arka panel we egin gaýyşlar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň