Sahypamyza hoş geldiňiz.

Göçme integral okuw oturgyjynyň bukulýan tabagy

Gysga düşündiriş:

Çarçuwaly çarçuwaly gurluşly göçme integrirlenen okuw oturgyjynyň eplenýän tabagy has berk çydamlylyga eýe. Oturgyjyň ortasyndaky wyklýuçatel dizaýny, stol we oturgyç re modeimini açmak üçin aşak basyň, akylly dizaýn edilen, bukulmak we açmak has amatly.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Jikme-jik düşündiriş

Açyk meýdanda esger, tabulyň göçme bukulýan tabagy köp funksiýaly ýazuw oturgyjy, bir esger bukulýan oturgyç

Eplenýän oturgyç ýokary hilli metal materiallardan we täze in engineeringenerçilik ABS plastmassasyndan, laýyk dizaýny we ajaýyp ussatlygy bilen ýasaldy.ulanmak.

Oturgyç üstü ýokary hilli in engineeringenerçilik ABS plastmassa we ýokary hilli polat ýaýdan ýasalýar.Writingazuw oturgyjyna, yzygiderli arka oturgyjyna we skameýkasyna bukulyp bilner.

Önümiň aýratynlyklary: Kiçijik aýak yzy, ýeňil we bukulýan.Eplenende, düşegiň aşagyndaky şkafyň gapdalynda ýerleşdirilip bilner.

Polat bölegi ýokary hilli sowuk rulon polatdan ýasalýar

Polat böleginiň üstü peselmegine, posdan aýrylmagyna, duzlanmagyna, fosfat edilmegine we beýleki öňüni alyş amallaryna sezewar bolýar, soňra ýokary woltly elektrostatik poroşok sepmek amala aşyrylýar we daşky gurşawy goramak talaplaryna laýyk gelýär.

Eplenýän oturgyç ýokary hilli metal materiallardan we täze plastmassa materiallaryndan ýasalýar.Oňaýly dizaýn we ajaýyp ussatlyk bar.Oturgyç, oturgyç we stol birleşdirýär.Göterip, göterip we göterip bolýar, bu amatly we amaly.Balyk tutmak we öz-özüne sürmek üçin ulanylyp bilner.Oturgyç üstü demir ýaýly ABS plastmassadan ýasaldy.Writingazuw oturgyjyna, adaty arka oturgyjyna we skameýkada bukulyp bilner!

Parametr

.Haryt belgisi: Göçme integrirlenen okuw oturgyjynyň bukulýan tabagy
.Ölçegi: Jemi beýikligi 62 sm Stolyň üstü: 32 * 32 sm Aşak aýagyň beýikligi: 34 sm
.Agramy: 4.0kg
.Handleumşak tutawaç, üns bilen boýalan, götermek aňsat.
.Mat üstü, rahat we salkyn, geýmek aňsat däl, çydamly.
.Tutuş tertibi, bukulýan, kiçi göwrümli, ýeňil agramly, götermek aňsat.
.Köp nurbatly berkitme has durnukly we rezin tutawaç has amatly.
.Kesgitli skelet, has çydamlylyk.
.Oturgyçyň ortasyndaky wyklýuçatel dizaýny, akylly we dizaýn edilen stol we oturgyç re modeimini açmak üçin aşak basyň, bukulmak we açmak has amatly.
.Qualityokary hilli çeşmeler, güýçli goldaw güýji, çydamly we süzmek aňsat däl.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň