Sahypamyza hoş geldiňiz.

TASTY taktiki kaskany gysýan ýörite amallar

Gysga düşündiriş:

Çalt taktiki kaskalar ýöriş janköýerleri, CS we meýdan goragy üçin zerur enjamdyr.Tehniki goşundylar üçin ýükleýiş platformasy bar.Future Assault Shell Technolodgy dizaýny diňe bir gorag talaplaryna laýyk gelmän, eýsem faralar, kameralar, gijeki görüş äýnekleri, äýnek äýnekleri, ýüz galkanlary we ş.m. ýaly kellä dürli enjamlaryň zerurlyklaryny hem göz öňünde tutýar.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň